අචිර‍‍ගේ දිනසටහන්

Monday, August 16, 2010

මා කවුද


මා සතුව රියදුරු බලපත්‍රයක් ඇත. පැදවීමටද දනිමි. නමුත් මම රියදුරෙකු නොවෙමි.මා සතුව පරිගනකයක් ඇත. ක්‍රියා කරවීමටද දනිමි. නමුත් මම පරිඝණක ඉංජිනේරුවෙක් නොවෙමි.මා සතුව කැමරාවක් ඇත. මට ඡායාරූප ගැනීමටද හැකිය. නමුත් මම ඡායාරූප ශිල්පියෙකු නොවෙමි. මට මෙන්ම බොහෝ අයටද මේ ප්‍රවීනතා ඇත්තේය. මීට වඩා ප්‍රවීනතා එමට‍ය. එම ප්‍රවීණතා ප්‍රගුණ කර ඇත්තේය. නමුත් බොහෝ දෙනා ශිල්පීන් නොවෙති. සියළුම මිනිසුන්ට හදුනාගැනීමට අනන්‍යතා පත්‍රයක් ඇත. නමුත් බොහෝ දෙනාට මිනිසුන් පමණක් නොව තමන්ව වුවද හරිහැටි හදුනාගත නොහැකිය. හදුනාගැනීමේ බලපත් සැමටම ඇතත් ඔවුන් සියල්ලම මිනිසුන් නොවෙති.

Labels: ,

4 Comments:

 • This comment has been removed by a blog administrator.

  By Blogger Hero, at 8:05 PM  

 • ඈත්තම ඈත්ත! අලුත් අදහසක්

  By Blogger බුද්ධි, at 9:07 PM  

 • @Hero - අවාසනාවට මම ඔබගේ කමෙන්ට් එක ඉවත් කලා. ඔබ මෙලෙස කුණුහරප කමෙන්ට් ලියු එකම බ්ලොග් එක මේක නොවෙන බව මම හොදින්ම දන්නවා. මගේ බ්ලොග් එක කුණුහරප ලියන කැටපත් පවුරක් නොවෙයි. ඔබ වැනි hero ලා ගැන මේ පෝස්ට් එකෙන්ම කියවෙනවා.

  By Blogger Achira, at 9:03 AM  

 • @ බුද්ධි - ස්තුතියි සහෝදරයා

  By Blogger Achira, at 9:03 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home