අචිර‍‍ගේ දිනසටහන්

Monday, September 28, 2009

අම්මා

පසුගිය සතියෙ සිළුමිණ පත්තරේ සිත්මල්යාය අතිරේකයේ තිබ්බා සාකච්ඡාවක් උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහත්තයත් එක්ක. මාතෘකාව අම්මා. මගෙ අම්මව මට මඟහැරුණා... ඒ විදිහටයි ලිපිය පටන‍්ගෙන තිබ්බෙ. ලෝකෙ හැමෝටම පොදු වස්තුවක් වෙන තමන්ගෙ අම්ම ගැන සන්නස්ගලයන් බොහෝම හැගීම්බර සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබුනා. ඇත්තෙන්ම ඒ වදන් බොහොම හැගීම්බරයි. පහත යොමුවෙන් ඔබටත් ඒ ලිපිය කියවන්න පුළුවන්.

http://www.silumina.lk/2009/09/20/_art.asp?fn=as0909202

තමන්ගෙ අම්මා තාත්තා මග හරවාගන්න එපා. ඒ ලිපියෙන් අපට දෙන අවවාදයයි.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home